logo1

Volg ons op Facebook facebook logo 64

Wie zijn wij?

Ons Doel

ontstaan naam

Wat doen we?

 

 

Jaarverslag 2019 Ongeziene Blinden

Inleiding

Het doel van de Ongeziene Blinden is om de belangen te behartigen van mensen met een visuele beperking die op scholen of instellingen (voor deze doelgroep) geconfronteerd zijn met intimidatie en geweld van psychische, fysieke en of seksuele aard.

Activiteiten rondom Commissie De Winter

In 2019 komt commissie De Winter met het eindrapport ‘Onvoldoende beschermd geweld in de Nederlandse jeugdzorg, van 1945 tot heden’. Daarin is aandacht voor de doelgroep visueel beperkten. Naast deelname aan dit onderzoek hebben de actieve leden zich bezig gehouden met de volgende zaken:

  • Het toegankelijk maken van het eindrapport voor mensen met een visuele beperking;
  • Een interview op Radio 509 over het rapport en over de belangenbehartiging: https://youtu.be/soIOYjAKT6U
  • Benaderen van het magazine Oog van de Oogvereniging met het dringende verzoek om aandacht te besteden aan het rapport;
  • De presentatie van het eindrapport voor de pers op 12 juni 2019;
  • De presentatie van het eindrapport voor lotgenoten en hun organisaties op 15 juni 2019;
  • De bijeenkomst voor genodigden met de ministers Dekker en De Jonge over het eindrapport op 19 juni 2019;
  • En tot slot is er deelgenomen aan bijeenkomsten voor lotgenotenorganisaties met het projectteam Opvolging Commissie De Winter.

Activiteiten rondom opzetten van het Koershuis

In 2019 nemen de actieve leden deel aan bijeenkomsten voor het opzetten van het Koershuis. In het Koershuis willen diverse lotgenotenorganisaties intensief samenwerken. Daarbij is er binnen het toekomstige samenwerkingsverband aandacht en ruimte voor de specifieke belangen van de Ongeziene Blinden. In het rapport van Commissie De Winter wordt het opzetten van het Koershuis in een van de aanbevelingen genoemd (zie aanbeveling 3). Meer informatie zie www.koershuis.eu

Samenwerking en netwerkcontacten

Vanwege de samenwerkingsmogelijkheden en om in verbinding te blijven met andere lotgenoten(organisaties) nemen de actieve leden deel aan de vergaderingen van stichting SKIP en aan de lotgenotendag die vanuit deze stichting werd georganiseerd. In 2019 was dat één bijeenkomst op 14 december 2019 in Driebergen. Voor meer informatie over deze organisatie zie de website van stichting SKIP: https://www.stichtingskip.nl

Toekomst

Activiteitenplan 2020 en begroting

Voor de activiteiten van 2020 is een activiteitenplan opgesteld met een begroting. Deze wordt ingediend en ‘ondergebracht’ bij het Koershuis i.o. Het plan kent de volgende onderdelen: PR en communicatie; voorbereiding standpunten Ongeziene Blinden; verspreiding van samenvatting eindrapport en deelrapport commissie De Winter; hulpmogelijkheden voor slachtoffers onder de aandacht brengen; oproep en uitbreiding actieve mensen; belangenbehartiging in Den Haag; contact met directies Visio en Bartimeus; inzet voor Koershuis i.o.

Langere termijn planning

De actieve leden van de Ongeziene Blinden hebben in 2019 een plan gemaakt voor de toekomst. In dit plan voor de langere termijn is aandacht voor de volgende zaken: werving van leden die actief willen zijn voor de Ongeziene Blinden; uitbreiden netwerkcontacten.

PR en communicatie

In 2019 zijn er twee communicatiekanalen die worden benut: de website en Facebook.

Website

De website www.ongezieneblinden.nl wordt extern beheerd in opdracht van de actieve leden. Het is een basale website. Het plan ligt er om de website in 2020 meer vorm te geven.

Facebook

De Facebook-pagina https://www.facebook.com/ongezieneblinde/ is in eigen beheer. Hierop worden nieuwsberichten rondom het onderwerp (seksuele) intimidatie gedeeld; berichten van de overheid; etc.

Ondersteuning

Voor haar activiteiten worden de actieve leden ondersteund door de coördinator van het Koershuis i.o.