logo1

Volg ons op Facebook facebook logo 64

Wie zijn wij?

Ons Doel

ontstaan naam

Wat doen we?

 

 

Wie zijn wij?

De Ongeziene Blinden behartigen de belangen van mensen met een visuele beperking die op scholen of instellingen voor deze doelgroep geconfronteerd zijn met psychisch, fysiek en/of seksueel geweld. Wij zijn ontstaan naar aanleiding van het uitsluiten van een grote groep mensen bij diverse onderzoeken die gedaan zijn in opdracht van de overheid.

Ons doel

Het is ons doel om mensen met een visuele beperking een stem te geven en zichtbaar te maken en dezelfde erkenning te bieden als andere groepen die geweld hebben meegemaakt binnen de jeugdzorg in de breedste zin van het woord. Door onze inzet was er aandacht voor geweld binnen instellingen voor visueel beperkten in het onderzoek van commissie de Winter.

Tevens zetten wij ons in voor het bieden van goede toegankelijke en overzichtelijke informatie over dit onderwerp. Er is veel te vinden op internet, maar niet altijd in een goede toegankelijke vorm.

Wij geven voorlichting over het signalere en het voorkomen van eerder genoemde geweldsvormen. Ook geven we desgewenst informatie over de gevolgen van geweld en de mogelijkheden voor hulpverlening. Ons motto is: "beter voorkomen dan genezen".

Waarom?

De naam ‘De ongeziene blinden’ is gevoelsmatig gekozen. Niemand zag wat er gebeurde op scholen en instellingen voor mensen met een visuele beperking. Het is een kleine doelgroep die daardoor onzichtbaar. Als zij wel naar buiten treden roept de buitenwereld al snel: “Het viel toch wel mee.” Of: “Heb je dat nu nog niet achter je gelaten?”

Psychisch, fysiek en/of seksueel geweld is een onzichtbaar probleem in de samenleving. Simpelweg omdat het maatschappelijk moeilijk bespreekbaar is en men er liever voor kiest om het onderwerp te mijden.

Wat doen we?

De Ongeziene Blinden zet zich in voor:

  • de mogelijkheid tot lotgenotencontact;
  • bewustwording en het onder de aandacht brengen van het thema geweld;
  • preventie, in gesprek gaan om het hierboven genoemde geweld zoveel mogelijk te voorkomen of tijdig te signaleren;
  • ervaringen van mensen die geweld hebben meegemaakt verzamelen, om hen een stem te geven en het verborgene zichtbaar te maken.

Contact

Mailen naar

Zie onze website https://www.ongezieneblinden.nl/